Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De AVG is van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4.1 AVG). 

Daems Bvba slaat geen gegevens op bij het louter gebruik van deze website. Tevens worden er geen cookies op de computer van de gebruiker geplaatst tijdens het gebruik van onze website. Indien de gebruiker ons contacteert via de contactpagina zullen de ingevulde gegevens worden opgeslagen. De hieruit volgende emails zullen worden opgeslagen zolang als nodig om het contact te onderhouden met de gebruiker of klant.  Enkel de opgemaakte facturen worden 7 jaar bijgehouden, conform Artikel III.88 van het Wetboek Economisch Recht bepaalt dat ondernemingen hun boeken moeten bewaren gedurende 7 jaar. Bij aanvaarding en betaling van de factuur geeft de klant hierbij zijn toestemming tot het bewaren van zijn gegevens. De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden en niet door derden verwerkt.

Het gebruik van onze Gastenboek door de betrokkene of klant gebeurt enkel en alleen door de betrokkene en/of klant op vrijwillige basis. Daardoor is de betrokkene en/of klant er zich van bewust dat deze informatie door derden kan worden gelezen. Op eenvoudig verzoek van de betrokkene en/of klant kan deze informatie ten aller tijden aangepast of verwijderd worden. Deze wijze wordt hieronder verder toegelicht.

Rechten van de betrokkene.

1. het recht op informatie/de plicht om te informeren 
2. het recht van inzage 
3. het recht op verbetering 
4. het recht op gegevenswissing 
5. het recht op beperking van de gegevensverwerking 
6. het recht van bezwaar 
7. het recht op gegevensoverdraagbaarheid 
8. het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden

De verwerkingsverantwoordelijke en/of DPO is Marc Daems -Stationsstraat 80 B - 2230 Ramsel Tel 016/699100 - email marc@daems.be

Meer info op daems-juwelen.mozello.be/avgdgpr/